We wtorek, 10 września br., na Zamku w Pułtusku odbył się XXIX Zlot Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”, w którym udział wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Wieczorne spotkanie otworzył prezes Zarządu Głównego Związku Jerzy Pruszyński. Następnie Szef UdSKiOR odznaczył medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” kilkunastu szczególnie zasłużonych członków Związku oraz osoby aktywnie działające na rzecz środowiska „Jaworzniaków”. Medale „Pro Bono Poloniae” otrzymali: Zdzisław Kazimierz Borkowski (medal w jego imieniu odebrała Maria Skawińska), Jan Dymecki, Czesław Hajduk, Bogdan Ilczuk, Ryszard Stanisław Jakubowski, Tadeusz Janas, Ireneusz Stanisław Staszewski, Jozef Sławomir Suchański, Stanisław Tadeusz Witkowski, Kazimierz Witkowski oraz Eugeniusz Zarzycki. Medal "Pro Patria" wręczony został Helenie Kidaj-Gruszce, Edycie Śliwczyńskiej i Witoldowi Bronisławowi Zdrojewskiemu.

 

„Jaworzniacy” są środowiskiem, które nigdy nie utraciło wiary w wolną Polskę i zawsze odróżniało dobro od zła. W Waszych umysłach, sercach i przemówieniach nigdy nie pojawia się element wybielania najbardziej zbrodniczego systemu, jakim był komunizm. Za to Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Wy dawaliście świadectwo temu, że ze złem nigdy paktować i rozmawiać nie wolno. Zapłaciliście za to ogromną cenę. Obóz w Jaworznie i wszystkie miejsca, gdzie zsyłali Was komuniści, miały załamać Waszego ducha. Nie udało się komunistom zgiąć Waszych karków. Szliście zawsze wyprostowani wśród tych którzy, jak pisał Zbigniew Herbert, często byli „na kolanach” – powiedział minister Kasprzyk do zgromadzonych na zlocie „Jaworzniaków”.

 

_
Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy” – organizacja założona w roku 1991, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944–1956 i ich rodzinom. Nazwa „Jaworzniacy” wywodzi się od miejsca ich uwięzienia – więzienia dla młodocianych w Jaworznie, utworzonego w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy. Związek Jaworzniaków uczestniczy w życiu społecznym i politycznym i posiada swoje oddziały na terenie całego kraju. Głównym zadaniem organizacji jest utrwalanie pamięci o walce powojennej młodzieży o wolność i niezawisłość Polski. Związek wydaje miesięcznik pt. „Jaworzniacy” pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956, wyróżniony w 1991 roku przez Fundację im. Jerzego Łojka. W tym samym roku utworzona została również fundacja o nazwie Jaworzniacy. Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym, której zadaniem jest gromadzenie darowizn (w tym 1% podatku dochodowego), niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia”. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.