W dniach 4-5 października br. pożegnaliśmy śp. Kornela Morawieckiego – wybitnego działacza opozycji antykomunistycznej w PRL, założyciela „Solidarności Walczącej”, przewodniczącego Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły osoby piastujące najważniejsze stanowiska państwowe, na czele z prezydentem, premierem wraz z Rodziną. W ostatniej drodze Zmarłemu towarzyszył również szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Ostatnie pożegnanie Marszałka Seniora, rozpoczęło się w piątek, 4 października, w Sali Kolumnowej Sejmu RP, gdzie hołd śp. Kornelowi Morawieckiemu oddali jako pierwsi premier Mateusz Morawiecki z Rodziną, parlamentarzyści, członkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele instytucji państwowych. Następnie trumna została wystawiona na widok publiczny. Setki osób żegnały Bohatera naszej wolności, korzystano z możliwości wpisania się do księgi kondolencyjnej i pełnienia koleżeńskiej warty honorowej. W godzinach wieczornych kondukt żałobny przeszedł ulicami Warszawy, by zatrzymać się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której odbyło się czuwanie modlitewne przy Zmarłym.

 

W sobotę, 5 października, Mszę św. żałobną w Katedrze Polowej WP odprawił abp metropolita krakowski Marek Jędraszewski. – Polska patriotyczna niosła Kornela Morawieckiego od pierwszych dni jego życia. Kiedy rodziła się „Solidarność”, Kornel od razu stał się jej członkiem – powiedział duchowny, przypominając niezłomną i bezkompromisową postawę, jaką przyjął Morawiecki wobec komunizmu. – Za swoją postawę w PRL płacił wysoką cenę. On i jego najbliższa rodzina. W wyborach po 1989 roku został przez rodaków kilka razy odrzucony, ale nigdy się nie złamał – zauważył arcybiskup.

 

W świątyni głos zabrał również prezydent Andrzej Duda, który zaznaczył, że obecna Polska to także – w dużej mierze – zasługa Marszałka Seniora:

 

Kornel Morawiecki był człowiekiem niezwykle głębokich przekonań i wewnętrznej siły. Chciał wolnej, niepodległej Polski, nie godził się na żadną inną i był pod tym względem niezłomny – powiedział Andrzej Duda, dodając: – Miał szacunek dla każdego, rozumiał, co znaczy demokracja i wspólnota, że wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy niepodległą Polskę, której tak pragnął. Ma ją dziś, walnie się do niej przyczynił – stwierdził prezydent.

 

Doceniamy Pana służbę. Za tę służbę dla Polski, ja, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dziś Panu dziękuję. Cześć Twojej pamięci! – zakończył prezydent Duda.

 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła ponadto marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. List do uczestników uroczystości skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

 

Następnie kondukt pogrzebowy w policyjnej asyście motocyklowej udał się na Wojskowe Powązki, gdzie Kornela Morawieckiego pożegnały tłumy rodaków z całej Polski. Podczas ceremoniału pogrzebowego głos zabrał syn Marszałka Seniora, który zobowiązał się kontynuować dzieło Ojca: – Płaczemy, ale w tych łzach, tak, jak tego pragnąłeś, niesiemy dalej Polskę „jak żagiew, jak płomienie”. Niesiemy ją ku przyszłości, ku nowym obszarom, epokom i wyzwaniom. Polskę wolną i czystą jak łza, prawą i sprawiedliwą, na pożytek nam i przyszłym pokoleniom, na chwałę Bogu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

 

Śp. Kornel Morawiecki urodził się 3 maja 1941 roku. Z wykształcenia był fizykiem. W marcu 1968 r. uczestniczył w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1979 r. do 1989 był redaktorem naczelnym i wydawcą nielegalnego miesięcznika „Biuletyn Dolnośląski”. Był jednym z inspiratorów wrocławskich strajków w sierpniu 1980 r. Rok później został delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” z regionu Dolny Śląsk. Od początku stanu wojennego ukrywał się, kierując działem wydawniczym Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. W 1982 roku złożył „Solidarność Walczącą” – radykalną, podziemną organizację niepodległościową walczącą o upadek komunizmu, niepodległą i suwerenną Polskę, o ustroju demokratyczno-parlamentarnym i gospodarce rynkowej. Kornel Morawiecki był jednym z najdłużej ukrywających się działaczy podziemnych. Aresztowano go 9 listopada 1987 r. i zmuszono do opuszczenia kraju. Odbył wówczas polityczną podróż po Europie i Ameryce Północnej, a w sierpniu 1988 r. nielegalnie wrócił do Polski. Przeciwnik porozumienia Okrągłego Stołu. Był posłem i marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji (2015–2019). W 2018 r. został powołany na przewodniczącego Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Szefie UdSKiOR. 27 września 2019, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej, został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.