Uprzejmie informujemy, że pomimo trudnej sytuacji kadrowej w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych związanej z epidemią koronawirusa w kraju kontynuujemy rozpatrywanie wniosków składanych przez naszych podopiecznych oraz osoby ubiegające się o przyznanie uprawnień.

 

Pierwszeństwo mają oczywiście wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej, jako że naszym priorytetem jest zapewnienie jak najszybszego wsparcia finansowego dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych osób uprawnionych, które w tym okresie jest szczególnie potrzebne.

 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość w sprawach dotyczących przyznania uprawnień. W pierwszej kolejności chcemy zapewnić pomoc pieniężną najbardziej potrzebującym i dlatego terminy załatwienia innych spraw mogą ulec wydłużeniu.

 

Pragniemy zwrócić szczególną Państwa uwagę na to, że pomoc pieniężna jest wypłacana bezpośrednio po wydaniu decyzji bez konieczności jej doręczenia. Nasze decyzje w sprawie przyznania pomocy pieniężnej opatrywane są bowiem rygorem natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu nie muszą Państwo odbierać decyzji na poczcie, co w tej chwili jest niewskazane z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem. Pomoc pieniężna będzie wypłacona także wówczas, gdy pisemna decyzja nie zostanie Państwu doręczona.

 

Wypłaty przyznanych świadczeń pieniężnych realizowane są na bieżąco i zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby tak było w dalszym ciągu.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w sprawach, które są w toku będziemy starali się z Państwem komunikować za pomocą telefonów oraz poczty elektronicznej, żeby ograniczyć formalności do niezbędnego minimum i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków.

 

Bardzo prosimy także o staranne przygotowywanie nowych wniosków, tak aby były one kompletne w momencie wpływu do Urzędu i pozwalały nam na niezwłoczne załatwienie sprawy bez konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego i korespondencji w sprawie. Prosimy także o podawanie we wnioskach aktualnych adresów mailowych i telefonicznych.

 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji życząc dużo zdrowia i pogody ducha.
Zespół UdSKiOR