15 czerwca br., w 101. rocznicę sformowania 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wziął udział w kieleckich uroczystościach przed pomnikiem poświęconym pamięci tej jednostki.

 

We wczorajszych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym – oprócz ministra Kasprzyka – wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, senator Krzysztof Słoń i prezydent Kielc Bogdan Wenta. Obecni byli ponadto m.in. przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, kieleckiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizatorów: Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”.

 

Delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Pamięci 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów na kieleckim Stadionie oraz zapaliły znicze pod tablicą memoratywną poświęconą żołnierzom tej jednostki zamordowanym podczas II wojny światowej w Katyniu i Charkowie.

 

2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów został sformowany 12 czerwca 1919 r. W tym samym roku został skierowany na front litewsko-białoruski. Latem 1920 r. brał udział w walkach o Mołodeczno, Radoszkowice, Borysów i Berezynę, następnie walczył nad Niemnem. Od września 1922 r. do końca sierpnia 1939 r. pułk stacjonował w garnizonie w Kielcach.

 

Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. kieleccy artylerzyści walczyli m.in. pod Zapolicami, Borową Górą, Ołtarzewem i w obronie Twierdzy Modlin. Pułk przestał istnieć 29 września 1939 r.