14 lipca br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk złożył wizytę w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, podczas której uhonorował Medalem Pro Patria płk. Witolda Wojciechowicza, uczestnika VI, IX, X, XI i XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, zasłużonego w działalności na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Wtorkową wizytę rozpoczęło złożenie kwiatów na Skwerze Pamięci Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa przez Szefa UdSKiOR wraz z dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa płk. Szczepanem Głuszczakiem i płk. Witoldem Wojciechowiczem.

 

W laudacji na cześć odznaczonego Jan Józef Kasprzyk powiedział: - Życzę, aby dalej Pan pułkownik służył Rzeczypospolitej wychowując młode pokolenie. To trudna misja, ale wydaje się, że równie ważna, jak wszystkie misje podejmowane przez żołnierzy Wojska Polskiego.