Przy ul. Na Bateryjce na warszawskiej Ochocie 4 września 2016 roku odbyły się uroczystości z okazji 185. rocznicy obrony Reduty Ordona. Obecny był na nich p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Każdy z nas w szkole podstawowej i średniej uczył się na pamięć „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza i ten utwór kształtował wrażliwość każdego z nas. To ta wrażliwość Polski insurekcyjnej, gotowej do najwyższych poświęceń. Polski, która potrafi się podnieść z każdego poniżenia. Tradycja Powstania Listopadowego, tradycja Reduty Ordona dawała siłę następnym pokoleniom, które szły w bój o niepodległość Polski. Na tej tradycji budowali swoją tożsamość i znajdowali punkt odniesienia Powstańcy 1863 roku, Legioniści Józefa Piłsudskiego, pokolenie żołnierzy Armii Krajowej i konspiracji powojennej. – powiedział do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Po wyrecytowaniu wiersza Adama Mickiewicza „Reduta Ordona” grupa rekonstrukcji historycznych zorganizowała pokaz musztry z epoki. Uroczystości zakończyło składanie kwiatów oraz odegranie „Warszawianki”.

Podczas szturmu Rosjan na Warszawę w 1831 roku Reduta Ordona była najbardziej wysuniętym na przedpolach miasta fragmentem fortyfikacji miasta. Nad artylerią dowództwo objął ppor. Julian Konstanty Ordon. Reduta została zaatakowana 6 września 1831 o świcie przez kilka tysięcy Rosjan. Moskale okrążyli redutę i wdarli się do środka od tyłu, tym samym odcinając drogę odwrotu. Redutę wysadzono. Na przekór relacji Mickiewicza wśród poległych nie było Juliana Ordona, który został ciężko ranny i trafił do carskiej niewoli. Po ucieczce wiele lat spędził na emigracji. Targany wyrzutami sumienia 4 maja 1887 we Florencji odebrał sobie życie.
Przed II wojną światową historycy ustalili, że słynna Reduta nr 54 znajduje się przy dzisiejszej ul. Mszczonowskiej. Tam w 1937 roku odsłonięto obelisk, który istnieje do dziś. Jednak najnowsze wyniki prac archeologicznych wykazują, iż dzieło znajdowało się przy współczesnej ul. Na Bateryjce.