W warszawskiej siedzibie Rodziny Katyńskiej 4 września 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji poświęconej ofiarom Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.


Kiedy wspominamy Katyń, to wszyscy stajemy się wielką rodziną, bo nie ma chyba w Polsce rodziny, która by nie ucierpiała na skutek Zbrodni Katyńskiej i tego wszystkiego, co w skutek agresji sowieckiej 17 września 1939 roku stało się z naszymi Rodakami za wschodnią granicą i na „nieludzkiej ziemi”. Bardzo Państwu za to pielęgnowanie tradycji i pamięci dziękuję. Mam też zobowiązania rodzinne, o których zawsze przy okazji uroczystości katyńskich wspominam. Brat cioteczny mojej babci ppor. Władysław Matla spoczął w Katyniu, więc też można powiedzieć, że jestem członkiem Rodziny Katyńskiej. –  powiedział do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W kościele św. Karola Boromeusza, pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego, odbyła się msza święta, po której złożono kwiaty przed Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” oraz na grobie ks. Stefana Niedzielaka.

Ekspozycję stałą w siedzibie Rodziny Katyńskiej poświęcił biskup Rafał Markowski. Podczas jej otwarcia p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk za szczególny wkład w pielęgnowanie pamięci o Zbrodni Katyńskiej otrzymał pamiątkowy „Guzik Katyński” oraz medal „Prawda i Pamięć”.

Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” powstało z inicjatywy ks. Stefana Niedzielaka oraz Wojciecha Ziembińskiego. Centralny krzyż Sanktuarium został poświęcony przez prymasa Polski Józefa Glempa 1 września 1984 roku. Sześć lat później wmurowano pod nim relikwiarz z czaszką polskiego oficera, który został zamordowany w 1940 roku w Katyniu.