Rededykacja Cmentarza Żydowskiego w Busku-Zdroju odbyła się 30 września 2016 r. Na uroczystości obecny był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.


Przed bramą na cmentarz przy ul. Widuchowskiej licznie zebrała się społeczność Buska-Zdroju, harcerze, rekonstruktorzy oraz reprezentanci władz samorządowych. Istotnym elementem ceremonii było odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary egzekucji niemieckich podczas II wojny światowej.

 

Łączy nas dzisiaj pamięć o tych, którzy od tysiąca lat mieszkali razem z Polakami i budowali potęgę oraz dobrobyt Rzeczypospolitej. Łączy nas pamięć o tych, którzy zginęli w latach ostatniej wojny. W przypadku Żydów z Buska, był to tragiczny październik 1942 r.

 

Ci, którzy zginęli tu w latach ostatniej wojny nie ulękli się zła. Tak samo nie ulękli się zła też Ci, którzy im pomagali. Myślę tu o tej rzeszy Polaków ratujących Żydów. Nie ulękli się zła, bo Bóg był z nimi. Warto o tym pamiętać w chwili, kiedy często wydaje się, że warto zapomnieć o wartościach, które budują naszą cywilizację. To co stało się w latach II wojny światowej z naszymi współbraćmi Żydami, to co stało się z Polakami, to był wynik tego, że ludzie zapomnieli o wartości najważniejszej – miłości do drugiego człowieka. Zapomnieli o tej wartości, która wypływa wprost z danego Mojżeszowi prawa przez Boga, z Dekalogu, czyli miłości do bliźniego. I właśnie dlatego doszło do tego strasznego czynu, jakim była zagłada Żydów, jakim była zagłada tych, którzy im pomagali, jakim była zagłada Polaków. Człowiek zapomniał o wartościach, które budowały cywilizację europejską i ład światowy przez wieki. I to jest przestroga dla nas współczesnych – nigdy nie zapomnieć o wartościach i o tym, że miłość oraz szacunek dla drugiego człowieka, to fundament – powiedział do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Wejście na cmentarz uczestników ceremoni poprzedził koncert pieśni religijnych w wykonaniu młodzieżowego chóru z Kielc, modlitwa oraz wypuszczenie na wolność przez harcerzy białych gołębi.

 

Msza Święta w intencji byłych mieszkańców Buska-Zdroju narodowości żydowskiej odbyła się w kościele pw. Św. Brata Alberta. Uroczystości zakończyły się otwartym spotkaniem na placu kościelnym oraz poczęstunkiem, na którym każdy mógł spróbować specjałów kuchni żydowskiej.

 

Uroczystości mogły się odbyć dzięki wsparciu ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Przed II wojną światową w Busku-Zdroju Żydzi stanowili pokaźną część mieszkańców miasta, które zasiedlali od 1862 r. W 1940 r. Niemcy utworzyli w Busku Getto. Na początku października 1942 r. usunięto z miasta wszystkich Żydów. Ci, którzy zdołali się ukryć zostali odnalezieni i – wraz z Polakami - rozstrzelani na pobliskim cmentarzu. Ten został zlikwidowany, a macewy Niemcy kazali używać jako płyty chodnikowe.


Cmentarz Żydowski w Busku-Zdroju został założony w 1870 r. Po 1945 r. komuniści nie zamierzali go odbudowywać. Między innymi dlatego, aby nie przypominać Polakom o wielokulturowości naszej Ojczyzny.