Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Wicemarszałkiem Sejmu Joachimem Brudzińskim oraz przedstawicielami lokalnych władz 3 października 2016 r. odwiedzili w Siekierkach Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju. To pierwsze sanktuarium maryjne na Ziemi Szczecińskiej. Następnie delegacja odwiedziła pobliski Cmentarz Wojenny, gdzie oddano hołd spoczywającym na nim Żołnierzom 1 Armii Wojska Polskiego poległym w 1945 roku.

 

Złożył także wizytę w Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, które zostało otwarte 16 kwietnia 1965 roku w dwudziestą rocznicę forsowania Odry. Budynek, w którym znajduje się muzeum był sztabowym stanowiskiem dowodzenia gen. Jerzego Bordziłowskiego szefa wojsk inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego oraz mjr. Aleksandra Kofanowa – dowódcy 6. batalionu pontonowo-mostowego.

 

Tego dnia p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk był też na audiencji u abp. Andrzeja Dzięgi, który od 2009 roku pełni posługę Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego (wcześniej był biskupem diecezjalnym sandomierskim w latach 2002-2009).

 

Szef Urzędu odwiedził również wzniesienie zwane „Górą Czcibora”, na którym znajduje się pomnik "Polskiego Zwycięstwa nad Odrą" autorstwa Czesława Wronka i Stanisława Biżka upamiętniający 1000-lecie Bitwy Cedyńskiej.