W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się 14 lutego 2017 roku sesja naukowa pt. „Kształtowanie postaw patriotycznych i  obywatelskich młodego pokolenia poprzez właściwą formę przekazu etosu Polskiego Państwa Podziemnego”. To kolejny punkt obchodów 75. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 

Przed 75 laty nie powstała Polska Podziemna bo ona trwała, ale wraz z nazwą Armia Krajowa wszystkie wysiłki narodu polskiego dążące do wyzwolenia skupiły się wokół tej formacji. Bo z nazwy nawet wynikało, że jest to jedyna armia, która działa na okupowanych przez Niemców i Sowietów ziemiach polskich. Dziś hołd Wam oddają następne pokolenia. Wyrośliście na etosie Powstania Styczniowego, walczących w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej. Następne pokolenie chce wyrastać na wartościach, które Wy, drodzy weterani, przekazujecie współczesnym, które przekazaliście również tym, którzy tworzyli wielki ruch Solidarności w latach 80-tych. Nie byłoby tego zrywu, który dał Polsce wolność, gdyby nie wcześniejsze pokolenie Armii Krajowej. Bo Żołnierze AK mimo, że okupili swą miłość do Polski krwią , zdrowiem, a nawet życiem, przenieśli sztandar niepodległości we współczesne czasy. Zachowali i strzegli tego najpiękniejszego depozytu jaki jest dany narodom i państwom: Niepodległości – mówił dziękując Żołnierzom AK p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

  

Podczas spotkania p.o. Szefa UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk na wniosek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczył Medalem „Pro Patria”: Kazimierza Możdżonka, Ryszarda Ostrowskiego, Zdzisława Radzimowskiego.