W ramach centralnych uroczystości 75-lecia przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową 14 lutego 2017 roku złożono kwiaty przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" oraz przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W uroczystościach udział wziął p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

W uroczystościach uczestniczyli także m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Obrony Narodowej, prezydent miasta st. Warszawy, związków i organizacji kombatanckich wraz z prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszkiem Żukowskim oraz harcerze.