Na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego 1 marca 2017 roku z udziałem asysty wojskowej uczczono żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. W uroczystości wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Uroczystość w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła się wręczeniem przez ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza aktów mianowań weteranów na wyższe stopnie wojskowe.

 

W uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz zasług za wykonywanie prac lub zadań na rzecz obronności państwa na stopień pułkownika mianowana została mjr Weronika Sebastianowicz ps. Różyczka, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. Na stopnie podpułkownika mianowani zostali mjr Ludwik Misiek i mjr Stanisław Sierawski. Stopnie kapitana otrzymali por. Mieczysław Łuszczyński, Władysław Stefański i Stanisław Wierzchucki.

Minister Obrony Narodowej zwracając się do Żołnierzy Wyklętych podkreślił, że to oni stanowili ten fundament Polski, dzięki któremu dzisiaj mamy szansę odbudowywać państwo. Nie ma słów uznania, nie ma takich nagród, które by to, co zrobiliście w sposób właściwy, w sposób godny, w sposób satysfakcjonujący mogło zrealizować. Pamiętamy o tym, że przenieśliście myśl o niepodległości przez najgorsze, najstraszliwsze lata – dodał dziękując weteranom.

 

Podczas uroczystości szef resortu obrony wręczył również Odznaki Honorowe i Medale Pamiątkowe ,,Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”. Wśród odznaczonych jest naczelnik Wydziału Orzecznictwa Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji UDSKiOR Leszek Czajkowski oraz Elżbieta Cherezińska, Lech Makowiecki, Paweł Piekarczyk, Jakub Wojewoda i Jerzy Zalewski.

 

Po uroczystym Apelu Pamięci, po którym żołnierze kompanii reprezentacyjnej oddali salwę honorową odbyła się inscenizacja odbicia żołnierzy podziemia niepodległościowego z posterunku Milicji Obywatelskiej. Po zakończeniu uroczystości na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego jej uczestnicy przemaszerowali przed Grób Nieznanego Żołnierza.