W Urzędzie Miejskim w Rykach 8 marca 2017 r. odbyła się "Lekcja Patriotyzmu". Podczas uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami Pro Patria osoby zasłużone w upamiętnianiu walk o niepodległość RP. Za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, obok Chóru Dziecięcego GRH „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”, Szef Urzędu Medalem Pro Patria odznaczył także Zuzannę Janinę Prządkę, Mariannę Warowną, Jana Warownego i Józefa Zarębę.

 

Na tej sali zebrały się przynajmniej cztery pokolenia Polaków. Młodzi ludzie obecni dziś na lekcji patriotycznej, której za chwilę będziemy świadkami, chcą czerpać siły i wzorować się na Bohaterach naszej wolności, na Weteranach Walk o Niepodległość. Tę rolę w popularyzowaniu tradycji niepodległościowej pełni też doskonale chór, który jako zbiorowość miałem zaszczyt przed chwilą uhonorować Medalem Pro Patria. To dobrze. Można być spokojnym o losy Ojczyzny, jeżeli młode pokolenie chce być kontynuatorami i następcami tej wspaniałej tradycji, którą pokolenie Walk o Niepodległość nosiło w swoich sercach.

 

To że młodzi ludzie, to że chór dziecięcy jest stale obecny na uroczystościach kombatanckich nie tylko w Polsce, ale także za granicą to że młodzi ludzie chcą spotykać się z Weteranami, chcą im służyć, chcą czerpać od nich wiedzę i wartości, którymi to pokolenie okresu walk o niepodległość było wierne, to jest rzecz naprawdę bezcenna.

 

Historia naszego narodu, nasze doświadczenie historyczne pokazuje, że jeżeli pokolenia po sobie następujące chcą czerpać jak najwięcej z tej skarbnicy pokoleń poprzednich, to wtedy mamy dowód, że historia jest żywa, nadal trwa, a Rzeczpospolita nigdy nie zginie – powiedział do zebranych w Urzędzie Miejskim w Rykach p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który złożył także życzenia z okazji Dnia Kobiet wszystkim zebranym na sali Paniom.

 

Okolicznościowe przemówienia zakończyły część oficjalną spotkania, po której odbyły się musztra paradna oraz koncert działającego już od 7 lat Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Batalionu Dęblin”.