W Domu Pielgrzyma „Amicus” na warszawskim Żoliborzu 16 marca 2017 r. odbyło się robocze spotkanie p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka z przedstawicielami organizacji zrzeszających działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Przed rozpoczęciem spotkania jego uczestnicy złożyli kwiaty na grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

 

W spotkaniu wzięli udział między innymi: Marszałek Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki – prezes Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca”, Irena Zofia Romaszewska – doradca Prezydenta RP, prok. Andrzej Pozorski Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu, posłowie na Sejm RP Janusz Śniadek, Ewa Tomaszewska i Małgorzata Zwiercan oraz przedstawiciele stowarzyszeń i związków osób represjonowanych, a także wojewódzkich rad konsultacyjnych.

 

Podobne spotkania dotyczące problemów środowiska byłych działaczy opozycji antykomunistycznej będą organizowane cyklicznie.