Ślubowaniem młodzieży z Ligi Morskiej i Rzecznej, które złożyli przy Pomniku Zaślubin z Morzem rozpoczęły się 18 marca 2017 r. uroczystości związane z 72. rocznicą walk o Kołobrzegu. Obecny był na nich p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Młodzież z Ligi Morskiej i Rzecznej złożyła ślubowanie w obecności weteranów 1. Armii Wojska Polskiego. Wśród nich był ten, który w marcu 1945 r. razem z innymi żołnierzami polskich jednostek zanurzył polską flagę w morzu.

 

Kiedy 10 lutego 1920 r. w Pucku gen. Józef Haller wrzucał pierścień w fale Bałtyku, wypowiedział wówczas do towarzyszących mu oficerów i żołnierzy znamienne słowa – prorocze jak się później okazało: „Złapiecie kiedyś ten pierścień w Szczecinie”. I tak się stało. Po wielu latach, po dramatycznych zawirowaniach polskiej historii, 18 marca 1945 r. żołnierz polski stanął w Kołobrzegu i ślubował falom morskim wierność. Tak samo stało się później w Szczecinie   powiedział do zebranych p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Zwracając się do byłych żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego Szef Urzędu podkreślił ich ofiarność w walce z wrogiem i dodał chcemy Wam podziękować bardzo gorąco za to, że nie szczędziliście swojego zdrowia i życia. Za to, że walczyliście o wolną Polskę, ale również za to, że cały czas jesteście z nami i chcecie młodemu pokoleniu  tak licznie dziś obecnemu  przekazać te wartości, które były udziałem Waszego pokolenia.

 

Zaznaczając ich kresowe pochodzenie Szef UdSKiOR powiedział, że w 1945 r. żołnierze 1 Armii przeżywali swój dramat  ich los był już przesądzony w Jałcie i nie wrócą do Lwowa, Wilna, Równego, Stryja, do Zbaraża jak ten kapral, który wrzucał tu pierścień do Bałtyku. Jednak tu na ziemiach zachodnich znaleźli swój nowy dom.

 

Ceremonię złożenia kwiatów poprzedził tradycyjny już akt wspólnego zanurzenia w morzu flag Polski, Kołobrzegu i Płocka. Jest to symbol współpracy między oboma miastami, w których zaślubin dokonano po dwóch wojnach światowych. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był współorganizatorem uroczystości.