Wciągnięciem na maszt flagi państwowej i odegraniem hymnu rozpoczęły się 18 marca 2017 r. uroczystości na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym z okazji 72. rocznicy walk o miasto. Cześć spoczywającym na nim żołnierzom polskim oddał p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Na jednej z płyt Grobu Nieznanego Żołnierza uwieczniony jest napis, który dla uczestników walk o to miejsce zawsze będzie pamiętny – Kołobrzeg, marzec 1945. Wśród wielu nazw miejscowości, w których żołnierz polski bił się od wielu lat o niepodległość Polski, Kołobrzeg znajduje szczególne miejsce. Bitwa o to miasto wpisała się złotymi zgłoskami w dzieje polskiego oręża.

 

Kiedy przy Grobie Nieznanego Żołnierza modlił się podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział – na pewno również z myślą o tych, którzy leżą na tym kołobrzeskim cmentarzu – znamienne słowa: „Na iluż polach bitew, na iluż frontach musiał ginąć żołnierz polski, aby zaświadczać swą krwią, że nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie”. Tym słowom przed 72 laty wierni byli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego idąc ku wolnej Polsce i walcząc z wrogiem udowadniali nie szczędząc swojej krwi, że nie będzie nigdy Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. I za to, Czcigodni Weterani chcemy Wam bardzo gorąco w tym miejscu, gdzie spoczywają Wasze koleżanki i Wasi koledzy podziękować. Podziękować za to ogromne świadectwo przywiązania i umiłowania Rzeczypospolitej aż do najwyższej ofiary – zwrócił się do Weteranów walk o Kołobrzeg p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Podkreślając, że w walce o Kołobrzeg zginęło wielu młodych ludzi p.o. Szefa Urzędu zaapelował do zebranej na cmentarzu młodzieży – Wasze pokolenie nie musi walczyć z bronią w ręku o wolność, ale musi pamiętać o tym, że bez względu na to ile ma się lat trzeba Ojczyźnie służyć. I wczytując się w te inskrypcje na grobach poległych tu żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego każdy z nas musi, nie tyle zadać pytanie czy warto, ale złożyć ślub, że tak jak oni chcemy i my służyć Polsce. Nie musimy za nią ginąć, ale musimy dla niej pracować.

 

Podczas uroczystości wybrzmiał Apel Pamięci. Salwę honorową oddali członkowie grup rekonstrukcji historycznych. Uroczystość zakończyła ceremonia składania kwiatów oraz zapalenia zniczy przy dźwiękach Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był współorganizatorem uroczystości.