W Teatrze Królewskim - Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 20 kwietnia 2017 r. nadano tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata sześciu polskim rodzinom. Podczas ceremonii Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wręczyła dyplomy honorowe oraz medale Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata rodzinom Bohaterów ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Osoby pośmiertnie odznaczone to: Florentyna Józefa Krzeszewska i jej córka Florentyna Danuta, Aniela i Roman Lipscy, Zofia Modzelewska, Tadeusz Stępniewski, Natalia Tomczak, Helena i Bolesław Topolewscy oraz ich córka Antonina.

 

Łączy nas wdzięczność w stosunku do osób, które w latach kiedy nastąpił ogromny kryzys wartości, a człowiek dla człowieka stał się pełen nienawiści zachowali się jak trzeba. Zachowali godność, honor, człowieczeństwo, ale przede wszystkim zachowali miłość bliźniego. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata to jeden z największych powodów do dumy z bycia Polakiem. W Instytucie Yad Vashem największa liczba drzewek, uhonorowań, dotyczy właśnie Polaków. Polaków, którzy ratowali swoich bliźnich, współobywateli Rzeczpospolitej  mówił podczas uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Polska była jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Zapewne dlatego, że przez blisko tysiąc lat Polacy i Żydzi tutaj żyli razem, byli braćmi, budowali wielkość Rzeczpospolitej. I niemiecki okupant doskonale wiedział, że Polacy będą pomagać swoim bliźnim, będą ich ratować. To w Polsce powstała niezwykła komórka Rada Pomocy Żydom „Żegota”. To w Polsce za jakiekolwiek próby współpracy z Niemcami, w tym strasznym czasie Holokaustu groził wyrok śmierci, wydawany przez Polskie Państwo Podziemne. Dzisiaj honorujemy tych, którzy są współczesnymi polskimi świętymi. Którzy w latach pogardy, kiedy podeptano człowieczeństwo zachowali się w sposób wspaniały, dumny i godny – podkreślił Jan Józef Kasprzyk.

 

W uroczystości obok rodzin Sprawiedliwych i kombatantów wzięli udział między innymi przedstawiciele parlamentu na czele z wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk oraz przedstawiciele instytucji państwowych.

 

Współorganizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a partnerem wydarzenia Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

 

Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym od 1963 r. przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Otrzymują go osoby, które podczas II wojny światowej z narażeniem życia i bezinteresownie niosły pomoc prześladowanym Żydom. Medal  do 1 stycznia 2017 r. otrzymało 26 513 osób, w tym 6 706 Polaków.