W warszawskim Ursusie, w parafii rzymskokatolickiej św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 9 czerwca 2017 r. pożegnano zmarłego dwa dni wcześniej Henryka Linowskiego, wieloletniego burmistrza dzielnicy. Na pogrzebie obecny był p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Dla Henryka Linowskiego słowa Bóg, Honor i Ojczyzna były zawsze najważniejsze. Nie szczędził dla Ojczyzny swoich najmłodszych lat, bo przecież lata więzienia spędzone w komunistycznej Polsce były zapłatą za to, że jako  młody człowiek wiedział, że dla narodów i państw nie ma rzeczy ważniejszej niż niepodległość. Służył zawsze Polsce i drugiemu człowiekowi wiedząc, że takie słowa jak wspólnota i solidarność są dla narodu najważniejsze. Dziękujemy Panu Henrykowi za wszystko: za trud walki o niepodległą Polskę, za działalność w „Solidarności”, za działalność w samorządzie, za oddanie i serce dla drugiego człowieka –  mówił żegnając zmarłego Henryka Linowskiego p.o. Szefa Urzędu Jan Józef Kasprzyk.

 

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną Henryk Linowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta odznaczenia rodzinie przekazał p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.