Podczas koncertu „Oratorium Wołyńskie”, który odbył się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 10 lipca 2017 roku, jego kompozytor Krzesimir Dębski został odznaczony przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka Medalem „Pro Patria”.


Krzesimir Dębski to człowiek, który rozsławia polską kulturę w świecie i poprzez swoją twórczość czyni nas wszystkich mocniejszymi i pełniejszymi ducha. Piękno znajdujące się w utworach Krzesimira Dębskiego zachęca nas wszystkich za przykładem obecnych tutaj weteranów do pracy dla Rzeczpospolitej po to, aby zmartwychwstał duch narodu. Za to, że przez tyle lat, możemy dzięki Krzesimirowi Dębskiemu przeżywać i obcować z pięknem. Za przypomnienie wielkiej tradycji kresowej, za to wszystko, co czyni on dla pamięci o zbrodni dokonanej na Wołyniu. Rzeczpospolita bardzo serdecznie panu dziękuje powiedział Jan Józef Kasprzyk wręczając kompozytorowi medal.


Koncert zorganizowano w ramach XXXVIII Zjazdu żołnierzy 27. WDP AK i Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK. Weterani czczą w ten sposób 73. rocznicę Akcji „Burza” oraz 74. rocznicę ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce.