W środę 13 września 2017 r. z rąk minister Elżbiety Rafalskiej Jan Józef Kasprzyk odebrał nominację na szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Doświadczenie, jakie nabyłem przez półtora roku w urzędzie będzie niezwykle pomocne, ale też traktuję naszą pracę, jako wyraz służby na rzecz weteranów. To są brylanty, o które każdy musi dbać i wobec których każdy z nas ma zaciągnięty dług nie do spłacenia – powiedział podczas uroczystości wręczenia aktu powołania.

 

Jak dodał, my jako Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych staramy się choć w najmniejszym stopniu ten dług wdzięczności spłacać.

 

Nominację wręczyła minister Rafalska, podkreślając, że Jan Józef Kasprzyk jest „właściwą osobą na właściwym miejscu”, zaznaczając zarazem, że wybór ten „był oczywisty”.

Jan Józef Kasprzyk jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wyższego Kursu Obronnego Akademii Obrony Narodowej. Przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako historyk specjalizuje się w dziejach II Rzeczypospolitej.

 

Jest autorem wielu publikacji poświęconych najnowszej historii Polski (w tym współautorem pracy „Legiony Polskie 1914-1918” oraz „Encyklopedii Białych Plam”) oraz kilkunastu edycji śpiewników historycznych. Od 1998 r. jest prezesem Związku Piłsudczyków oraz wiceprezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego poświęconego Badaniu Najnowszej Historii Polski. Był dziennikarzem w Katolickim Radiu Warszawa, w Radiu „Jutrzenka” i w „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”. Organizował uroczystości, wystawy, konferencje naukowe, koncerty i widowiska, a także ogólnopolskie konkursy literackie, plastyczne i recytatorskie poświęcone najważniejszym wydarzeniom historycznym XX wieku. W latach 1999-2014 był Komendantem Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, a w latach 2002-2008 Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, organizatorem obozów sportowych, edukacyjnych i wypoczynkowych dla młodzieży strzeleckiej, harcerskiej i szkolnej.

 

W latach 2006-2007 był doradcą i rzecznikiem prasowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 r. był koordynatorem obchodów ustanowionego przez Sejm Roku Zbigniewa Herberta. Od 2009 r. pracował w Bibliotece Narodowej. W 2014 r. koordynował ogólnopolskie obchody Stulecia Legionowego Czynu Niepodległościowego. Jest radnym Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy od 2002 roku. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, a od 2006 r. jest wiceprzewodniczącym Rady oraz członkiem Dzielnicowego Komitetu Opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej. Od 8 grudnia 2015 roku był Zastępcą Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z dniem 1 lutego 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków Szefa UdSKiOR.