Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1794 – rozpoczęcie Insurekcji Kościuszkowskiej w Warszawie.  Znaczący udział w walkach powstańczych w stolicy miała miejscowa biedota, a wśród jej dowódców wyróżnił się szewc Jan Kiliński.

1945  oddziały Zgrupowania „Błyskawica” Józefa Kurasia ps. „Ogień” rozbiły oddziały i posterunki Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej i Nowym Targu.