Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – polska kawaleria wyzwoliła Wilno i Baranowicze z rąk bolszewickich.

1920 – podpisanie umowy o współpracy polityczno-wojskowej między Polską reprezentowaną przez Marszałka Józefa Piłsudskiego a Ukraińską Republiką Ludową reprezentowaną przez atamana Symona Petlurę. Umowa gwarantowała uznanie niepodległości Ukrainy oraz dała początek wspólnym działaniom zbrojnym wymierzonym w bolszewików.

1945 – zdobycie Bolonii przez żołnierzy II Korpusu PSZ na Zachodzie.