Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1915 – bitwa pod Arras na froncie zachodnim, w której wsławił się Legion Polski (tzw. Legion Bajoński), walczący u boku Francji przeciwko Niemcom.

1920 – wojska polskie i sprzymierzone z nimi wojska ukraińskie wyparły bolszewików za Dniepr.