Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1794 – Naczelnik Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową, mającą sprawować funkcję cywilnej władzy podczas powstania.

1920 – na Górnym Śląsku rozpoczął się organizowany przez Polaków strajk powszechny.

1922 – w Gdyni zainaugurowała działalność Stocznia Marynarki Wojennej RP.