Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
02. Wrzesień 2019 - 08. Wrzesień 2019
Poniedziałek
02. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – zakończyły się walki powstańcze na Starym Mieście. Kilka tysięcy powstańców ewakuowało się kanałami do Śródmieścia aby kontynuować walkę.

  1945 – powołano Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” antykomunistyczną organizację podziemną, kontynuującą walkę prowadzoną po rozwiązaniu Armii Krajowej przez Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj. Na czele kolejnych Zarządów WiN stali kolejno: płk Jan Rzepecki (do 5 listopada 1945), płk Franciszek Niepokólczycki (do 18 października 1946 r.), ppłk Wincenty Kwieciński (do 5 stycznia 1947 r), ppłk Łukasz Ciepliński (do 27 listopada 1947 r.).

  1966 – władze komunistyczne „aresztowały” na Jasnej Górze kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która od 1957 r. decyzją Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego peregrynowała po kraju, witana przez miliony wiernych. Po zatrzymaniu Obrazu po kraju jeździła pusta rama, stając się manifestacją wiernych w stosunku do władz. W czerwcu 1972 r. ks. Józef Wójcik dokonał brawurowej akcji uwolnienia Obrazu.

Wtorek
03. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – za okazane męstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, Marszałek Józef Piłsudski odznaczył Orderem Wojennym Virtuti Militari gen. Władysława Sikorskiego, bohaterskiego dowódcę 5 Armii w czasie Bitwy Warszawskiej.

  1939 – zakończenie trzydniowej bitwy pod Mławą. Lotnictwo niemieckie zatopiło w porcie helskim niszczyciela „Wicher” oraz stawiacza min „Gryf”. Wielka Brytania i Francja, wypełniając zobowiązania sojusznicze wobec Polski, formalnie wypowiedziały wojnę III Rzeszy, nie podejmując jednak żadnych działań zbrojnych. 

Środa
04. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Krakowie odbyła się przysięga 2 Pułku Legionów.

  1939 – oddziały Wehrmachtu i SS dokonały mordu na kilkuset mieszkańcach Częstochowy („krwawy poniedziałek”). Oddział harcerzy w Katowicach stoczył zacięte walki z Niemcami o wieżę spadochronową. 

Czwartek
05. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Kielcach odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez legionistów 1 Pułku Piechoty. W liście do prezesa NKN Józef Piłsudski pisał: ceremoniał, który się odbył (…) był dla wojska przykry. Wojsko nasze do tego dnia uważało się za odrębne wojsko polskie, sprzymierzone z Austrią, a nie za część austriackiej armii… Stałe porozumiewanie się, grzeczność i uprzejmość Prusaków, widoczne dla otoczenia i żołnierzy, wywołuje wrażenie, że jesteśmy ściślej sprzymierzeńcami z Prusami niż z Austrią. Opinia ta w społeczeństwie się szerzy i wobec jego niechęci do Prus nam szkodzi, a rusofilom pomaga.

  1914 – w Kielcach powołana została przez Józefa Piłsudskiego Polska Organizacja Narodowa, która miała być reprezentacją polityczną piłsudczyków, niezależną od Naczelnego Komitetu Narodowego. Ostatecznie w listopadzie 1914 r. jej przedstawiciele na czele z Michałem Sokolnickim weszli w skład NKN.

  1981 – w gdańskiej hali Oliwia rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który wystosował Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, wzywający robotników do tworzenia wolnych ruchów związkowych. Podczas drugiej tury Zjazdu w październiku 1981 r. dokonano wyboru Lecha Wałęsy na przewodniczącego „Solidarności”. 

Piątek
06. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1831 – początek dwudniowej bitwy o Warszawę w Powstaniu Listopadowym. Do narodowej legendy przeszły krwawe boje toczone z Rosjanami dowodzonymi przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza na Woli, gdzie opór stawiały oddziały powstańcze dowodzone przez gen. Józefa Sowińskiego i ppor. Juliusza Ordona.

  1944 – oddziały powstańcze wycofały się z warszawskiego Powiśla. 

Sobota
07. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1928 – w Gdyni otworzono pierwszą polską linię transoceaniczną.

  1939 – kapitulacja polskiej załogi na Westerplatte.

  1943 – w Warszawie żołnierze Armii Krajowej dokonali zamachu na Franza Bürkla, osławionego zastępcy komendanta więzienia na Pawiaku. 

Niedziela
08. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1831 – wojska rosyjskie feldmarszałka Iwana Paskiewicza zajęły Warszawę.

  1939 – rozpoczęła się obrona Warszawy przed atakiem wojsk niemieckich. Wojsko Polskie, wspomagane przez ludność cywilną, powstrzymało atak na barykadach ustawionych przy ul. Opaczewskiej na Ochocie.

  1968  w czasie oficjalnych uroczystości dożynkowych na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia, aktu samospalenia dokonał Ryszard Siwiec, żołnierz AK i urzędnik z Przemyśla, protestując w ten sposób wobec faktu użyciu wojsk polskich do pacyfikacji Praskiej Wiosny. Władze komunistyczne starały się całkowicie ukryć to wydarzenie, a z bohatera uczynić osobę psychicznie chorą.