Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
18. Maj 2020 - 24. Maj 2020
Poniedziałek
18. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1920 – w Wadowicach w rodzinie oficera Wojska Polskiego por. Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich, urodził się Karol Józef Wojtyła (od 16 października 1978 r. Ojciec św. Jan Paweł II, kanonizowany 27 kwietnia 2014 r.). Podczas pielgrzymki w 1999 r. Jan Paweł II, modląc się na cmentarzu wojennym w Radzyminie powiedział m.in.: Wiecie, że urodziłem się w maju 1920 roku, gdy bolszewicy szli na Warszawę… Dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to życiem.

  1944 – żołnierze II Korpusu PSZ pod dowództwem gen. Władysława Andersa, po tygodniowych walkach z doborowymi oddziałami niemieckimi, zdobyli Linię Gustawa i klasztor na Monte Cassino, otwierając tym samym aliantom drogę na Rzym. W czasie walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

  1977 – na Jasnej Górze z inicjatywy Ojca Eustachego Rakoczego została poświęcona przez Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Płaszczu Hetmańskim, na który złożyły się podarowane jako wota przez weteranów walk o niepodległość odznaki wszystkich formacji wojskowych z dwóch wojen światowych.

Wtorek
19. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1905 – W Warszawie zdemaskowany podczas przygotowań do zamachu na generał-gubernatora warszawskiego Konstantina Maksymowicza bojowiec PPS Tadeusz Dzierzbicki rzucił bombą w agentów Ochrany, zabijając dwóch z nich i siebie oraz ciężko raniąc trzeciego. Ponadto ranne zostały 24 osoby, w tym jedna ciężko.

  1983 – Na warszawskich Powązkach został pochowany Grzegorz Przemyk.

Środa
20. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1915 – od ran poniesionych w bitwie pod Konarami zmarł kpt. Kazimierz Herwin-Piątek (ur. 2 marca 1886 r.), wybitny dowódca legionowy, komendant I Kompanii Kadrowej (od 8 sierpnia 1914 r.), dowódca II batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów.

  1935 – Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął uchwałę o przyjęciu przez uczelnię imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Czwartek
21. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1771 – konfederaci barscy stoczyli bitwę z wojskami rosyjskimi pod Lanckoroną.

  1920 – Roman Dmowski po powrocie z zagranicy odbył spotkanie z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim. Mimo różnicy zdań na temat m.in. polityki wschodniej, Dmowski miał wyrazić się po spotkaniu, że Piłsudski to niewątpliwie wielki człowiek, choć nie mogliśmy w niczym uzgodnić naszych poglądów. Zadeklarował jednocześnie, że „stawia swoją osobę do dyspozycji i gotów jest jak zawsze służyć Polsce”. Z kolei Piłsudski miał stwierdzić, że Dmowski to jedyny polityk, z którym warto dyskutować, choć różnimy się zasadniczo w naszych zapatrywaniach co do przyszłości Polski.

  1921 – rozpoczęły się trwające do 26 maja boje powstańców śląskich o Górę św. Anny.

  1945 – oddziały podziemia antykomunistycznego pod dowództwem por. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura” rozbiły więzienie NKWD w Rembertowie, uwalniając działaczy podziemia niepodległościowego.

Piątek
22. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1926 – Marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz do wojska, odnoszący się do walk bratobójczych podczas przewrotu majowego. W rozkazie stwierdzał m.in.: Gdy bracia waśnią się i węzeł pęka, waśń ich również silniejsza jest nad inne. W jedną ziemię wsiąkła krew nasza… Niechaj krew ta gorąca, najcenniejsza w Polsce krew żołnierza, pod stopami naszymi będzie nowym posiewem braterstwa… Nich Bóg, nad grzechami litościwy, nam odpuści i rękę karzącą odwróci, a my stańmy do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i odradza.

Sobota
23. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1883 – w Paryżu zmarł Cyprian Kamil Norwid (ur. 24 września 1821 r.) jeden z najwybitniejszych polskich poetów, prozaików, malarzy i filozofów.

  1939 – na odprawie z dowódcami sił zbrojnych III Rzeszy, Adolf Hitler powiedział: Nie chodzi o Gdańsk. Chodzi o rozszerzenie przestrzeni życiowej na wschodzie (…). Odpada zatem pogląd, by Polskę oszczędzić i pozostaje decyzja: zaatakować Polskę przy pierwszej stosownej sposobności.  

Niedziela
24. Maj
 • Kartka z kalendarza

  1931 – w Raszynie pod Warszawą uruchomiono stację radiową, pokrywającą swym zasięgiem całe terytorium Polski.

  1945 – oddział mjr Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” stoczył zwycięską bitwę w Lesie Stockim na Lubelszczyźnie z pięciokrotnie większymi siłami operacyjnymi NKWD, KBW i UB.