Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 marca 2019 roku zmarł w Poznaniu

 

ŚP

ppłk Jerzy Władysław Wojsym-Antoniewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 marca 2019 roku zmarł w Zielonce k. Warszawy

 

ŚP

ppłk Jakub Ryszard Włodarczyk

ps. „War”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, że

7 marca 2019 r. zmarła

 

ŚP

Barbara Piotrowska – Dubik

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 lutego 2019 roku zmarł w Sacramento

 

ŚP

gen. bryg. Emil Stefan Mentel

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 lutego 2019 roku zmarł w Chicago

 

ŚP

por. Leonard Mackiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 11 lutego 2019 roku zmarł w Zakopanem

 

ŚP

kpt. Tadeusz Karczewski

ps. „Wierzba”

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Jana Olszewskiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 lutego 2019 roku zmarł w Gandawie

 

ŚP

Paweł Ćmok

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 lutego 2019 roku zmarł we Wrocławiu

 

ŚP

kpt. Stefan Siejka

ps. „Eryk”

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 lutego 2019 roku zmarł,

przeżywszy 102 lata

 

ŚP

ppor. Stanisław Sarwicki