Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 lutego 2018 roku zmarł

 

ŚP

Ryszard Stanisław Błaszczyk


urodzony 11 maja 1954 roku we Włocławku.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 stycznia 2018 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

płk pil. Andrzej Franciszek Jeziorski

 

urodzony 22 grudnia 1921 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 28 stycznia 2018 roku zmarł

 

ŚP

mjr Stanisław Ozonek

ps. „Wicher”

 

urodzony 20 lutego 1924 roku w Dziuchowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 15 stycznia 2018 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP

prof. dr hab. Barbara Otwinowska

ps. „Witek Błękitny”, „Baśka”


urodzona 11 czerwca 1924 roku w Toruniu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 3 stycznia 2018 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

ppłk Bolesław Mieczysław Hozakowski

ps. „Pomorski”, „Mietek”

 

urodzony 13 maja 1923 roku w Toruniu.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 21 grudnia 2017 roku zmarła w Anielinie

 

ŚP

por. Krystyna Żmuda

ps. „Ksenia”

 

urodzona 19 sierpnia 1923 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 grudnia 2017 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP

por. Wiesława Antonina Skłodowska-Górska

ps. „Anna”, „Wisia”


urodzona 10 kwietnia 1926 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 grudnia 2017 roku zmarł w Inowrocławiu

 

ŚP

mjr Wacław Szewieliński

ps. „Zawisza”

 

urodzony 1 grudnia 1920 roku w Wojckunach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 15 grudnia 2017 roku zmarł w Gdańsku

 

ŚP

inż. Kazimierz Piechowski

ps. „Sikora”


urodzony 3 października 1919 roku w Rajkowach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 25 listopada 2017 roku zmarł w Ostródzie

 

ŚP

kpt. Józef Dziedziul

 

urodzony 24 października 1922 roku w Rudoszanach

na Białorusi.