Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 sierpnia 2017 roku zmarł

 

ŚP

Edward Mizikowski


urodzony 5 września 1952 roku w Nowej Soli.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 9 sierpnia 2017 roku zmarł w Rzeszowie

 

ŚP

Józef Kazimierz Konkel

 

urodzony 5 marca 1938 roku w Sierakowicach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 sierpnia 2017 roku zmarł w Krakowie

 

ŚP

dr Piotr Wojciech Kurek

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 sierpnia 2017 roku zmarł w Zarzeczu

 

ŚP

ppor. Franciszek Prędki

ps. „Mściciel”

Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Kapitana Kazimierza Ostapczuka,  
zamieszkałego we Włoszech,

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 18 lipca 2017 roku zmarł w Pruszkowie

 

ŚP

ppor. Henryk Borys

ps. „Jurek”


urodzony 7 kwietnia 1931 roku w Lebiedziach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 12 lipca 2017 roku zmarł w Los Angeles

 

ŚP

por. Franciszek Kosowicz

ps. „Maciejka”, „Małecki”

 

urodzony 16 września 1928 roku w Rakowie

k. Mołodeczna.

Ze smutkiem zawiadamiam,

że 5 lipca 2017 roku zmarł w Markach k. Warszawy

 

ŚP

por. Jerzy Łastowski

ps. „Szczur”


urodzony 6 czerwca 1916 roku w Koptiewie pod Smoleńskiem.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 czerwca 2017 roku zmarł w Łodzi

 

ŚP

płk Stanisław Marian Toporowski


urodzony 8 września 1920 roku w Żarnowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 22 czerwca 2017 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

mjr Edmund Muszyński ps. „Mściciel”, „Krzemień”


urodzony 10 listopada 1925 roku w Parysowie.