Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 25 listopada 2017 roku zmarł w Ostródzie

 

ŚP

kpt. Józef Dziedziul

 

urodzony 24 października 1922 roku w Rudoszanach

na Białorusi.

W lutym 1940 roku aresztowany przez NKWD

oraz deportowany w głąb Rosji

na teren Kraju Ałtajskiego do łagru w Barnaule.

Od marca 1942 roku żołnierz Armii Polskiej w ZSRR.

W kwietniu 1942 roku ewakuowany na Bliski Wschód.

Od grudnia 1943 roku uczestnik kampanii włoskiej

w składzie 3. Dywizji Strzelców Karpackich

2. Korpusu Polskiego.

Walczył o Monte Cassino, Ankonę oraz Bolonię.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

 Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami,

Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino,

Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych