Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 kwietnia 2018 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

ppłk Mirosław Kazimierz Spiechowicz

ps. „Sokół”

 

urodzony 30 października 1924 roku w Warszawie.

Żołnierz Armii Krajowej w Warszawskim Okręgu AK.

Od lutego 1942 roku służył w Kompanii „Howerla”,

a następnie w Kompanii „B-1” Batalionu „Bałtyk”

Pułku AK „Baszta”.

Od czerwca 1944 roku zastępca dowódcy kompanii

w 82. pułku piechoty 30. Dywizji Piechoty AK.

Uczestnik walk z Niemcami w Lasach Nurzeckich.

 

Członek Mazowieckiej Rady do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych,

Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego,

Wiceprezes Związku Piłsudczyków.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych