Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 11 kwietnia 2018 roku zmarł w Katowicach

 

ŚP

kpt. Włodzimierz Romuald Kapczyński

ps. „Jędrek”

 

urodzony 22 stycznia 1929 roku w Sosnowcu.

Żołnierz Armii Krajowej w Okręgu „Jodła”.

Od stycznia 1944 do stycznia 1945 roku łącznik

na Placówce Silniczka w Obwodzie AK Radomsko.

W listopadzie 1947 roku założył w Sosnowcu

konspiracyjną organizację „Związek Walki z Komuną”.

W kwietniu 1948 roku aresztowany, następnie więziony

m.in. we Wronkach, Potulicach oraz Jelczu.

We wrześniu 1953 roku zwolniony na mocy amnestii.

W latach 1980-1981 członek Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Od 13 grudnia 1981 do 18 sierpnia 1982 roku internowany

w ośrodkach odosobnienia w Katowicach,

Jastrzębiu-Szerokiej oraz Uhercach.

W latach 1982-1989 członek podziemnej Śląsko-Dąbrowskiej

Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”.

Od 2005 roku Prezes Zarządu Katowickiego Oddziału

Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz Medalem „Pro Patria”.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych