Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 maja 2018 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

kpt. Wincenty Jankowski


urodzony 6 lutego 1915 roku w folwarku Dąbrowo

na Wileńszczyźnie.

Uczestnik Wojny Obronnej 1939 r. jako żołnierz 86. pułku piechoty w Mołodecznie.

W kwietniu 1940 roku został deportowany przez NKWD na Syberię,

był więziony w sowieckich łagrach w rejonie Omska i Pawłodaru.

 

W marcu 1942 roku wstąpił do formowanej w miejscowości Ługowaja

10. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych.

W marcu 1942 roku ewakuowany wraz z dywizją poprzez Irak do Palestyny.

Od maja 1942 roku służył jako sanitariusz w 4. batalionie

2. Brygady 3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Od lutego 1944 roku uczestniczył w walkach 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

Przeszedł cały szlak bojowy 3 DSK,

od walk nad rzeką Sangro, poprzez Monte Cassino, Ankonę do Bolonii.

Po zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Monte Cassino, Medalem Wojska,

Medalem „Pro Patria”

oraz wieloma innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych