Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 3 sierpnia 2018 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

gen. bryg. Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski

ps. „Motyl”, „Stanisław”


urodzony 10 marca 1917 roku w Browkach k. Kijowa.

Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku walczył

w stopniu podporucznika w składzie 1. Pułku Lotniczego,

a następnie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.

Od października 1939 do czerwca 1940 roku w niewoli niemieckiej.

Od sierpnia 1940 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej

w Warszawskim Okręgu ZWZ.

Od czerwca 1943 roku służył w stopniu porucznika
w Sztabie Okręgu Wołyń Armii Krajowej.

Od lutego 1944 roku dowódca kompanii w składzie 50. pułku piechoty

27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Podczas Powstania Warszawskiego dowódca Kompanii „Motyl”

oraz zastępca dowódcy Batalionu „Czata 49”

w Zgrupowaniu „Radosław”.

Przeszedł cały szlak bojowy Batalionu

awansując do stopnia kapitana, a następnie majora.

 

Wieloletni Prezes Związku Powstańców Warszawskich.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari,

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci! 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych