Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 29 sierpnia 2018 roku zmarł

 

ŚP

por. Jan Słabysz

 

urodzony 18 sierpnia 1925 roku w Misiukowszczyźnie k. Grodna.

W grudniu 1944 roku wcielony do 1. Armii Wojska Polskiego,

następnie służył w 2. Pułku Ułanów

1. Warszawskiej Samodzielnej Brygady Kawalerii.

Przeszedł szlak bojowy pułku od Warszawy przez Bydgoszcz,

Jastrowie, Złotów, Kołobrzeg, po forsowanie Odry

oraz operację berlińską.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem „Pro Patria”

i wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych