Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 września 2018 roku zmarł w Lublinie

 

ŚP

ppłk Zbigniew Matysiak

ps. „Kowboj”, „Dym”

 

urodzony 26 marca 1926 roku w Lublinie.

Od marca 1944 roku żołnierz Armii Krajowej

w Lubelskim Okręgu AK.

W lipcu 1944 roku uczestniczył w Akcji „Burza”.

Od kwietnia do września 1945 roku żołnierz

Ruchu Oporu Armii Krajowej

w Oddziale „Juranda” w składzie Zgrupowania „Zapory”.

Uczestnik starć z siłami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.

Aresztowany w kwietniu 1946 roku, następnie więziony

w lubelskim areszcie przy ul. Krótkiej,

na Zamku Lubelskim oraz w Sieradzu.

W kwietniu 1947 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Zasłużony sportowiec i trener,

wielokrotny mistrz Polski w rajdach motocyklowych.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych