Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 6 listopada 2018 roku zmarł w Rzeszowie

 

ŚP

ppor. Albin Pajda

ps. „Zbigniew”

 

urodzony 19 marca 1920 roku w Chmielniku.

Od lipca 1940 roku żołnierz na Placówce Tyczyn

w Rzeszowskim Obwodzie Związku Walki Zbrojnej.

Od kwietnia 1941 roku podoficer Oddziału „Wedeta”,

uczestnik akcji dywersyjno-propagandowych

na terenie Rzeszowskiego Inspektoratu

Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Współwydawca pisma konspiracyjnego

„Na Posterunku”.

Od stycznia 1945 roku żołnierz poakowskiego

podziemia niepodległościowego,

od września 1945 roku działał

w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”.

W październiku 1947 roku aresztowany

przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

W latach 1947-1952 więziony w Krakowie,

we Wronkach oraz obozie pracy w Rusku.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim,

Medalem „Pro Patria”

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych