Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 14 listopada 2018 roku zmarł w Cheltenham

w Wielkiej Brytanii

 

ŚP

płk Czesław Wojciechowski

 

urodzony 6 sierpnia 1920 roku w Augustowie.

W lipcu 1940 roku aresztowany przez NKWD,

następnie więziony w Augustowie, Grodnie i Mińsku

oraz obozach sowieckich w Republice Komi.

Zwolniony na mocy traktatu Sikorski-Majski,

wstąpił do 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców

6. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych.

Od marca 1943 roku służył na Bliskim Wschodzie

w 5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Od marca 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej

w składzie 2. Korpusu Polskiego.

Walczył pod Monte Cassino, Ankoną oraz Bolonią.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych