Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 listopada 2018 roku zmarł w Warszawie

przeżywszy 103 lata

 

ŚP

mjr Czesław Mostek

ps. „Wilk”

 

urodzony 16 kwietnia 1915 roku w Czarnowie.

W latach 1935-1939 żołnierz żandarmerii wojskowej

oraz Korpusu Ochrony Pogranicza.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku

walczył w 21. pułku piechoty 8. Dywizji Piechoty

w składzie Armii „Modlin”.

Uczestnik obrony Warszawy.

Następnie żołnierz Obwodu „Obroża”

Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Walczył w Powstaniu Warszawskim

na Żoliborzu oraz w Puszczy Kampinoskiej.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych