Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 20 stycznia 2019 roku zmarł w Głownie

 

ŚP

mjr Józef Sławiński

ps. „Kruk”

 

urodzony 26 czerwca 1923 roku w Dmosinie k. Brzezin.

Od stycznia 1940 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej

w Obwodzie Brzeziny-Koluszki Okręgu ZWZ Łódź,

następnie uczestnik walk partyzanckich na Lubelszczyźnie

w Lasach Janowskich oraz Lasach Parczewskich.

Podczas Akcji „Burza” służył w Obwodzie AK Brzeziny.

W grudniu 1944 roku awansowany na podporucznika.

Od lutego do września 1945 roku oficer

Ruchu Oporu Armii Krajowej.

 

10 czerwca 1945 roku dowodził grupą uderzeniową
podczas akcji uwolnienia więźniów z aresztu

przy Urzędzie Bezpieczeństwa w Pabianicach.

W październiku 1950 roku aresztowany, następnie skazany

przez władze komunistyczne na karę dożywocia,

zamienioną na piętnaście lat więzienia.

W listopadzie 1954 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego

Virtuti Militari,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych