Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 28 stycznia 2019 roku zmarła w Krakowie

 

ŚP

ppor. Kamila Genowefa Janowicz-Sycz

ps. „Kama”


urodzona 31 października 1920 roku w Warszawie.

 

Od października 1939 roku służyła w Związku Walki Zbrojnej

na terenie Obwodu Brześć-Miasto Okręgu ZWZ Polesie.

Od listopada 1940 roku torturowana na Zamku Lubelskim.

W kwietniu 1941 roku wywieziona do obozu
koncentracyjnego KL Ravensbrück,

gdzie działała w tajnej drużynie harcerskiej „Mury”.

Do końca wojny organizowała pomoc współwięźniarkom

poddawanym pseudomedycznym eksperymentom.

W lipcu 1945 roku powróciła z obozu do Polski

ostatnim transportem uwięzionych.

 

Inicjatorka założenia Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek

Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”,

wieloletnia działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej,

organizacji Maximilian-Kolbe-Werk

oraz Sue Ryder Foundation.

 

Uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

i wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych