Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 stycznia 2019 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

Edward Żółciński

ps. „Korsarz”

 

urodzony 5 kwietnia 1924 roku w Goszczewicach.

 

Żołnierz Armii Krajowej w Warszawskim Okręgu AK.

Podczas Powstania Warszawskiego służył

od 1 sierpnia 1944 roku w 1. plutonie 4. kompanii

Batalionu „Chrobry I”,

3 sierpnia uczestniczył w zdobyciu budynku

żandarmerii niemieckiej „Nordwache”

u zbiegu ulic Chłodnej i Żelaznej.

Od 6 sierpnia służył w 115. plutonie

Wojskowej Służby Ochrony Powstania

w składzie 2. kompanii Zgrupowania AK „Konrad”

Grupy Bojowej „Krybar”.

Obrońca barykady przy ul. Dobrej,

uczestnik walk w rejonie ul. Smolnej,

a następnie ulic Chmielnej oraz Hożej.

4 października 1944 roku wyszedł z Warszawy

wraz z ludnością cywilną.

 

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi

oraz Medalem „Pro Patria”.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych