Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Jana Olszewskiego

 

urodzonego 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie.

 

Podczas okupacji niemieckiej harcerza Szarych Szeregów

w Obwodzie Praga Armii Krajowej

oraz uczestnika Powstania Warszawskiego.

 

Od 1964 roku obrońcy w procesach politycznych

działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

We wrześniu 1976 roku współzałożyciela

Komitetu Obrony Robotników.

We wrześniu 1980 roku inicjatora utworzenia ogólnopolskiej

zjednoczonej struktury związków zawodowych,

współautora statutu NSZZ „Solidarność”.

 

W okresie stanu wojennego obrońcy

w sądowych procesach politycznych,

w grudniu 1988 roku współtwórcy

Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

 

W latach 1991-1992 Prezesa Rady Ministrów.

W latach 1991-1993 i 1997-2007 posła

na Sejm I, III i IV kadencji.

 

Był człowiekiem niezłomnym i prawym!

Całe życie służył Najjaśniejszej Rzeczypospolitej!

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych