Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 lutego 2019 roku zmarł,

przeżywszy 102 lata

 

ŚP

ppor. Stanisław Sarwicki

 

urodzony 20 kwietnia 1916 roku w Psarach k. Kielc.

 

Od grudnia 1937 roku żołnierz 1. szwadronu

10. Pułku Strzelców Konnych.

 

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej 1939 roku

walczył jako podoficer w pułku macierzystym

w składzie 10. Brygady Kawalerii.

Przeszedł szlak bojowy od Łańcuta do Lwowa.

22 września 1939 roku internowany na Węgrzech.

 

Od maja 1940 roku uczestniczył w kampanii francuskiej.

Od czerwca 1940 do listopada 1942 roku więzień

obozów jenieckich w Niemczech.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych