Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 lutego 2019 roku zmarł we Wrocławiu

 

ŚP

kpt. Stefan Siejka

ps. „Eryk”

 

urodzony 2 marca 1931 roku w Rytwianach.

W latach 1948-1949 działał na terenie Staszowa

w antykomunistycznej organizacji niepodległościowej

Młode Wojsko Polskie.

 

W listopadzie 1949 roku roku aresztowany

przez funkcjonariuszy UB w Sandomierzu.

W czerwcu 1950 roku skazany na dziesięć lat więzienia.

Karę odbywał w więzieniach w Tomaszowie Lubelskim,

Sandomierzu, Rawiczu, Jaworznie i Krakowie.

W maju 1956 roku zwolniony na podstawie amnestii.

 

Współorganizator środowiska Związku Młodocianych

Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”,

wieloletni prezes dolnośląskiego oddziału

„Jaworzniaków”.

 

Uhonorowany Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości,

Srebrnym Krzyżem Zasługi

oraz Medalem „Pro Patria”.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych