Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 11 lutego 2019 roku zmarł w Zakopanem

 

ŚP

kpt. Tadeusz Karczewski

ps. „Wierzba”


urodzony 12 września 1922 roku w Warszawie.

 

Od sierpnia 1943 roku żołnierz Armii Krajowej

w Warszawskim Okręgu AK.

Służył w 3. plutonie 3. kompanii

Batalionu „Parasol”.

 

11 lipca 1944 roku uczestniczył w Krakowie

w akcji wykonania wyroku śmierci,

wydanego przez Polskie Państwo Podziemne

na generała Waffen-SS Wilhelma Koppe.

 

Podczas Powstania Warszawskiego walczył

na Woli, Starym Mieście, w Śródmieściu

oraz na Górnym Czerniakowie.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Armii Krajowej,

Warszawskim Krzyżem Powstańczym

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych