Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, że

7 marca 2019 r. zmarła

 

ŚP

Barbara Piotrowska – Dubik

 

Urodzona 31 maja 1927 r. we Lwowie,

w kwietniu 1940 r. jako córka oficera służby stałej II Rzeczypospolitej

została zesłana wraz z matką i rodzeństwem na Syberię i do Kazachstanu,

gdzie pracowała niewolniczo do maja 1946 r.

 

 

Była cenionym lekarzem pediatrą i działaczką społeczną,

współtworzyła struktury warszawskie Związku Sybiraków.

Świadectwo zesłania utrwaliła na kartach wspomnień „Kwiaty na stepie”

oraz w wielu audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

 

Była człowiekiem ogromnej dobroci i wielkiego serca.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jej pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych