Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 lutego 2019 roku zmarł w Chicago

 

ŚP

por. Leonard Mackiewicz


urodzony 6 listopada 1923 roku w Łomży.

W lutym 1940 roku deportowany przez NKWD

w głąb Rosji do obwodu archangielskiego.

W lutym 1942 roku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych

formowanych na terenie ZSRR.

Od października 1942 roku służył w Szkocji

w 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

We wrześniu 1944 roku walczył pod Arnhem

w ramach operacji powietrznodesantowej „Market-Garden”.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych