Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 marca 2019 roku zmarł w Poznaniu

 

ŚP

ppłk Jerzy Władysław Wojsym-Antoniewicz

 

urodzony 9 czerwca 1919 roku w Kijowie.

Absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu.

Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej we wrześniu 1939 roku

plutonowy podchorąży w 1. Pułku Artylerii Najcięższej.

18 września 1939 roku internowany przez wojska sowieckie,

więziony następnie w obozach na terenie ZSRR

w Zagłębiu Donieckim, Republice Komi

oraz obwodzie iwanowskim.

We wrześniu 1941 roku wstąpił w Tockoje

do 6. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych.

Ewakuowany wraz z dywizją na Bliski Wschód,

służył w składzie 2. Korpusu Polskiego.

Od marca 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej

jako oficer 6. pułku artylerii lekkiej

5. Kresowej Dywizji Piechoty.

Walczył nad Sangro, o Monte Cassino,

Ankonę oraz Bolonię.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino

oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych