Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 21 marca 2019 roku zmarł w Newark w USA

 

ŚP

płk Janusz Krzyżanowski


urodzony 13 lipca 1921 roku w Buczaczu.

W maju 1940 roku aresztowany przez NKWD,

następnie więziony w Starobielsku i łagrach Workuty.

Zwolniony na mocy traktatu Sikorski-Majski,

wstąpił do formowanej w ZSRR

8. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych.

Od kwietnia 1942 roku służył na Bliskim Wschodzie,

następnie odbywał służbę w Wielkiej Brytanii

w Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej

oraz Oddziale Specjalnym Sekcji Dyspozycyjnej

Sztabu Naczelnego Wodza.

Po wojnie pozostał na emigracji.

 

Współorganizator i wieloletni Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA.

Działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Od 1978 roku czynny w Radzie
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych